צבעים אמיתיים - מחיצת מגן שקופה לעסקים
מחיצת מגן שקופה לשולחן מסייע להגנה מקורונה חוסמת מפני נתזי רוק והתעטשות וניתנת לחיטוי ורחיצה