מחיצת מגן שקופה לשולחן מסייע להגנה מקורונה חוסמת מפני נתזי רוק והתעטשות וניתנת לחיטוי ורחיצה