הצעת מחיר (המחירים הינם לפני מע"מ)
 מוצרי דפוס עיצוב גרפי  יחידות  צבעים דו צדדי מידות בס"מ ציפוי למינציה  מחיר
 
כרטיסי ביקור
כרטיס ביקור כולל 1,000 צבעוני כן 9x5 מט \ מבריק -- ש"ח
כרטיס ביקור כולל 5,000 צבעוני כן 9x5 ---- -- ש"ח
מגנטים
מגנטים כולל 1,000 צבעוני --- 6x4 מבריק -- ש"ח
מגנטים כולל 1,000 צבעוני --- 9x5 מבריק -- ש"ח  
חשבוניות / קבלות
פנקסים כולל 10 צבע אחד --- A5 ---- -- ש"ח
מעטפות
מעטפות כולל  1,000 צבע אחד --- 23x11 ---- -- ש"ח